Razlog postavljanja novih MUP kamera

Postavljanjem novih uređaja pojavljuju se dvojake reakcije kod vozača no ona koja uvijek postiže...

Bookmark and Share

facebookyou-tube
oldtimer club